Radno vrijemeMALOPRODAJA: Pon-Pet: 07:00 do 20:00, Sub: 07:00 do 12:00VELEPRODAJA: Pon-Pet: 08:00 do 19:00, Sub: 08:00 do 12:00
Košarica za kupovinu

Isporuka i dostava

Plaćenu robu možete preuzeti u radnom vremenu kod nas direktno. Naručenu robu šaljemo na zahtjev Kupca putem dostavnih službi. Trošak dostave zaračunava se Kupcu i iskazuje na ponudi. Naručena roba šalje se Kupcu na adresu Kupca ili na adresu treće osobe navedene u narudžbi Kupca. Vrijeme dostave pojedinog proizvoda bit će definirano putem povratne elektroničke poruke (e-mail). Vrijeme isporuke od strane Prodavatelja u takvom e-mailu za samog Kupca, je informativne naravi i ne obvezuje Prodavatelja. Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je naznačio Kupac zbog toga što Kupac trenutno nije na naznačenoj adresi troškove slijedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke, snosi Kupac. Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba potpiše potvrdu o preuzimanju dostavnoj službi. Ako prilikom preuzimanja primijetite oštećenje na paketu - nemojte ga preuzeti, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Prodavatelju.

Ako kupac ne reklamira oštećenje ambalaže dostavljaču u trenutku preuzimanja proizvoda, smatra se da je preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.

Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate - dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat sredstava za slučak da roba koju želite nije raspoloživa. Za povrat, zamjenu ili reklamaciju javite nam se putem telefona ili putem e-maila: info@melcomp.hr.

Nakon preuzimanja pošiljke pažljivo otvorite paket (uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda) i provjerite sadržaj pošiljke i sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji narudžbe. U slučaju nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku od 24 sata od preuzimanja kupljene robe. Kupac je dužan bez odlaganja robu pregledati i u roku od 8 dana obavijestiti Prodavatelja o vidljivim nedostacima robe. U suprotnom Prodavatelj ne odgovara za nedostatke na kupljenoj robi. Potom pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, provjerite funkcionalnost ...) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list samatra se punovažećim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. Neispravni uređaj možete odnijeti direktno u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas u poslovnicu nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. U slučaju da je reklamacija "lažna" i neutemeljena trošak dijagnostike i slanja robe na servis snosi kupac.


?>